Wijzigingsplan ‘Duivenvoordestraat’ (herstelbesluit)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat het herziene wijzigingsplan ‘Duivenvoordestraat’, overeenkomstig artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening, door het college op 3 april 2018 is vastgesteld. Met ingang van 5 april 2018 tot en met 16 mei 2018 ligt het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage.

Het wijzigingsplan maakt de realisatie van woningbouw op de voormalige locatie van sportclub A.S.C. aan de Duivenvoordestraat in Oegstgeest mogelijk.

Aanleiding voor dit herstelbesluit is de tussenuitspraak van 17 januari 2018 van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2018:134). In deze tussenuitspraak wordt het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid gesteld om de door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geconstateerde gebreken in het besluit van 8 november 2016 binnen 26 weken te herstellen. Met dit herstelbesluit komt het college hieraan tegemoet.

Tegen dit herstelbesluit staat niet opnieuw beroep open. Het herstelbesluit ligt gedurende de terinzagetermijn bij de welkombalie ter inzage, is daarnaast raadpleegbaar via de website van de gemeente en zal aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de (resterende) procespartijen worden toegezonden.