Vooraankondiging ALV op 31 mei 2018

Op 31 mei 2018 om 20.30 uur vindt de ALV plaats in ons clubhuis aan de Overveerpolder. Deze avond vieren wij ook dat onze club een nieuw levensjaar ingaat.
U bent van harte uitgenodigd om bij deze gelegenheid aanwezig te zijn.
De agenda, notulen van de voorgaande ALV en overige informatie ten behoeve van de ALV zal binnenkort beschikbaar zijn. U wordt hierover nader geïnformeerd.
Wij kijken uit naar uw komst en hopen u in groten getale te mogen begroeten op 31 mei aanstaande.
Het bestuur