Vergunningen onherroepelijk

Goed nieuws, de vergunningen voor de bouw van woningen op onze oude locatie aan de Duivenvoordestraat zijn definitief rond.

Dat betekent dat ASC op korte termijn de grond zal verkopen aan Provast. De ontwikkelaar kan dan starten met de bouw van de 50 woningen.
ASC kan met de opbrengst haar leningen aflossen en zal dan ook financieel weer geheel op eigen benen staan. Daarmee komt een einde aan ons verhuistraject dat vele jaren heeft geduurd.
Nogmaals dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen en altijd vertrouwen hebben gehouden in een goede afloop.
Op 5 januari op de nieuwjaarsreceptie proosten wij graag met alle leden hierop.

 

Good news, the permits for the construction of houses at our old location on the Duivenvoordestraat are final.

This means that ASC will sell the land to Provast in the short term. The developer can start with the construction of the 50 houses.
ASC can pay off its loans and will therefore be back on its own feet financially. This brings an end to our relocation trajectory that has lasted many years.
Thanks again to all who have contributed to this and have always trusted in a good outcome.
On 5 January at the New Year’s reception we like to toast with all members.