Veld 2 Ajax op Kikkerpolder

Het is helaas niet mogelijk om dit jaar een goede pitch te realiseren op het voetbalveld 1 van sportpark Overveer. De komende maanden gaat het bestuur samen met de cricketcommissie een gedegen onderzoek doen naar de kosten en gevolgen van verschillende alternatieven voor het seizoen 2019.

Voor vragen, opmerkingen of een aanmelding om te helpen bij bovenstaand onderzoek kun je terecht bij de voorzitter van de cricketcommissie.

Unfortunately it is not possible to achieve a good pitch for one year on the football field 1 of sports park Overveer. In the coming months, the board and the cricket committee will carry out a thorough investigation into the costs and consequences of different alternatives for the 2019 season.

For questions, comments or an application to help with the above investigation, you can contact the chair of the cricket committee.