Veel succes met de competities

Belangrijk: een aantal KNCB-reglementen is gewijzigd, zoals het Spelreglement Regulier THEO: Spelreglement 2018

Voor alle reglementen: kijk hier

Voor het reglement van de jeugdcompetities: kijk hier

De cricketcommissie wenst iedereen bij Ajax veel succes met alle competities!

Important: a number of KNCB regulations have been changed, such as the Game Rules Regular THEO: Game Rules 2018

For all regulations: look here

For the regulations of the youth competitions: look here

The cricket committee wishes everyone at Ajax every success with all competitions!