Vanuit het Ledenberaad

Op 24 januari vond een goed bezocht Ledenberaad cricket plaats.

Onder regie van de cricketcommissie werd onderstaande agenda besproken.

Er viel veel interactie vanuit de leden te beluisteren.

AGENDA

1. Neem deel aan de toekomst van Ajax!

Wie staan er op om Ajax nieuwe impulsen te geven?

Het is cruciaal dat Ajax-leden zich melden om samen de schouders te zetten onder een nieuwe toekomst van cricket bij ASC.

Uitdagingen 2019:

– meer gezamenlijkheid ontwikkelen

– meer leden betrekken bij de vereniging

Wij zijn op zoek naar:

 • Commissaris cricket (voorzitter cricketcommissie)
 • Secretaris cricketcommissie (nieuw)
 • Penningmeester cricketcommissie
 • Lid jeugdcommissie
 • Leden communicatieteam
 • Lid evenementencommissie ASC (Amber heeft zich gemeld)
 • Lid vrijwilligerscommissie ASC (Michelle heeft zich gemeld)
 • Co√∂rdinator cricketkleding
 • Bondsumpires
 • Clubumpires
 • Scorers

2. Evaluatie seizoen 2018

De leden aan het woord: Het eerste cricketseizoen op ons mooie Sportpark Overveer zit erop: hoe is dat gegaan? Hoe hebben we dat met elkaar ervaren?

3. Vooruitblik seizoen 2019

Accommodatie, veldenverdeling, barbezetting, technische zaken, coach, jeugd, ledenwerving, ontwerp cricketkleding, communicatie (website e.d.), beleidsplan.

4. Rondvraag

Binnenkort volgt een verslag en meer nieuws.