Uitspraak Raad van State

Goed nieuws van de Raad van State. De Raad heeft beslist dat het wijzigingsplan Duivenvoordestraat kan doorgaan. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de realisatie van 50 woningen op ons voormalige voetbalveld.

ASC is blij met deze uitspraak, er is nu voor alle betrokkenen duidelijkheid. Voor meer informatie verwijzen wij ook naar het onderstaande persbericht van de gemeente Oegstgeest.

Persbericht gemeente Oegstgeest:
Op 15 augustus 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep tegen het wijzigingsplan Duivenvoordestraat.

De Raad van State laat weten dat de gemeente Oegstgeest voldoende ruimte voor water en waterberging heeft opgenomen in het aangepaste wijzigingsplan. Daardoor is het bestemmingsplan, dat de bouw van 50 woningen mogelijk maakt op het voormalige ASC-terrein, onherroepelijk.

De gemeente is blij met deze uitspraak. Er is nu duidelijkheid voor alle betrokkenen. Het proces heeft weliswaar langer geduurd dan verwacht, maar we komen met deze aanpassingen beter tegemoet aan de zorgen over waterberging in en om het plangebied.

Uiteraard blijven we in nauw overleg met ontwikkelaar Provast om goede communicatie met alle betrokkenen te waarborgen. Ook praten we na de zomervakantie verder met omwonenden en experts over drainageoplossingen bij het achterpad aan de Juffermansstraat.

Inhoudelijke toelichting op de aanpassingen
Met voldoende groen en water (minimaal 15% van de toename aan verharding) voorkomen we  overlast van regen- en grondwater. Daarom houden we in het plan niet alleen rekening met de woningen en bestrating die nu al in de tekeningen staan. We hebben ook gekeken naar bebouwing die later nog toegevoegd kan worden, zoals aanbouwen of schuren.

Een ander belangrijk onderdeel van het plan is de drainageoplossing bij het achterpad aan de Juffermansstraat. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met omwonenden en met ontwikkelaar Provast. Binnenkort zullen deze gesprekken weer worden voortgezet.

Vervolg
Op basis van dit wijzigingsplan kan de omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen worden afgegeven. De ontwikkelaar kan starten met de voorbereidende werkzaamheden om het gebied bouwrijp te maken.

Bron: Bestuur