Strategisch plan, jaarplan 2019 en witte bal

Op 15 december is er een Algemene Ledenvergadering van de KNCB waarop aan de orde komen:  het concept Strategisch plan 2019-2023, het Jaarplan 2019 en het spelen met witte ballen (gekleurde kleding, zwarte  screens) in de Top-, Hoofd- en Eerste klasse.

Strategisch plan 2019-2023

Jaarplan 2019

Witte bal, gekleurde kleding en zwarte screens

Besluit KNCB-bestuur:

  • Alle competities gaan over naar gekleurde kleding, witte bal en zwarte screens maar de implementatie zal worden gefaseerd.
  • In 2019 wordt de witte bal; gekleurde kleding en zwarte screens voor de Topklasse, Hoofdklasse en Eerste klasse ingevoerd. De ballen voor deze klassen worden centraal ingekocht door de KNCB.
  • Voor alle andere competities geldt een overgangsfase. In deze overgangsfase blijft het mogelijk voor verenigingen om ook voor de andere teams buiten de Top-, Hoofd- en Eerste klasse over te gaan naar gekleurde kleding.
  • Uitgangspunt is dat de implementatie uiterlijk met ingang van de competitie van 2021 gerealiseerd moet zijn.