Samen zetten we CRICKET op de kaart

Cricket in Nederland begint aan een nieuwe fase.

In 2018 is een start gemaakt met een Ontwikkelagenda voor de cricketsport, met als doel tot een versterkte, toekomstgerichte en moderne organisatie te komen, die aansluit bij de ambities van de KNCB.

De missie, visie en strategie van de KNCB zijn herijkt, met als resultaat een nieuw Strategisch Plan 2019-2023 en Jaarplan & Begroting 2019. Tevens is het organisatie- en bestuursmodel afgestemd op de nieuwe koers.

Een mooi startpunt om de cricketsport samen met de verenigingen stevig(er) op de kaart te zetten van het Nederlandse sportlandschap.

Een van de speerpunten is het optimaliseren van de interne communicatie binnen de bondsorganisatie (verenigingen, commissies, bestuur en bureau). Deze nieuwsbrief is daarvan het resultaat. Veel leesplezier!