Ontwikkelingen bij Ajax

Graag informeren we jullie over de ontwikkelingen voor het cricketseizoen 2019. De cricketcommissie is sinds de sluitingsavond van het vorige seizoen begonnen met de voorbereidingen voor het komende seizoen. Hierbij gaat het om onderwerpen als: accommodatie, veldenverdeling, technische zaken, coach, jeugd, ledenwerving, barbezetting, cricketkleding, KNCB, communicatie, beleidsplan e.d.

De slogan van de cricketcommissie is: Neem deel aan de toekomst van Ajax! Wie staan er op om Ajax nieuwe impulsen te geven? Het is cruciaal dat Ajax-leden zich melden om samen de schouders te zetten onder een nieuwe toekomst van cricket bij ASC.

Tijdens het Ledenberaad op 24 januari, 20.00 uur, ASC-clubhuis, zullen we hierop nader ingaan.

Twee dagen eerder, op 22 januari, is er een speciale bijeenkomst voor de ouders van de Ajax-jeugd, aanvang: 19.30 uur.