Ledenberaad: 24 januari

Op 24 januari 2019 organiseert de Cricketcommissie een ledenberaad.

Zorg dat je aanwezig bent bij deze bijeenkomst, aanvang 20.00 uur in het ASC-clubhuis.

Neem deel aan de toekomst van Ajax!


On January 24, 2019 the Cricket Committee organizes a members' council.
Make sure you are present at this meeting, starting at 8 pm at the ASC 
club house.

Take part in the future of Ajax!