Lange ALV sluit cricketjaar 2018 af

De KNCB en haar leden sloten zaterdag 15 december het cricketjaar 2018 af met een lange, ruim vierenhalf uur durende, en druk bezochte ledenvergadering in Nieuwegein.

KNCB cricket begint aan een nieuwe fase. Met de vaststelling in de ALV van het Strategisch plan 2019-2023 en het Jaarplan & Begroting 2019 is een startpunt gezet om cricket in Nederland samen met alle verenigingen stevig(er) op de kaart te zetten.

Samen-zetten-we-cricket-op-de-kaart

LeesĀ hier het verslag op de website van de KNCB.

DeĀ Kleefstra Almanak 2018 is gepubliceerd: jaarlijks terugkerend fenomeen, bundeling van Nederlandse cricketstatistieken.

Na de vergadering ondertekende Frits de Jongh namens Ajax de gezamenlijke verklaring ‘Samen zetten we cricket op de kaart.