Gezocht voor de evenementencommissie

English below

De evenementencie raakt al aardig gevuld. De commissie, onder begeleiding van Cynthia Bockstart, is op zoek naar een evenwichtige vertegenwoordiging van bepaalde groepen om die te versterken bij en verbinden met elkaar en ASC/Ajax. De commissie bestaat nu uit een jeugdspeler, jonge senior en een dame van de voetbaltak. Op het wensenlijstje staat ook een cricketer, zodat ook deze tak van de vereniging is vertegenwoordigd.
Het idee is niet om de cie alle evenementen te laten organiseren, maar meer om te coördineren. Onder andere het maken van een jaarplanning van events; in de gaten te houden wat wanneer plaatsvindt en af te stemmen met organisatoren. En eventueel begeleiden met de organisatie. Tijdbeslag ongeveer 8 dagen over 10 maanden. Eens in de 6 weken vergaderen en deels aanwezig bij 4 a 5 events, onderling te verdelen.

Wie is geinteresseerd? Het mag jeugd, ouder van jeugd, man of vrouw, alle leeftijden zijn!
Bij interesse of vragen, neem contact op met vrijwilligers@ajax-cricket.com, iemand van de cricketcommissie of met Cynthia.
Als je interesse hebt in een andere functie zoals penningmeester, voorzitter, jeugdcommissie, vrijwilligerscoordinatie of af en toe bardienst wil draaien, of gewoon een goed idee hebt: stuur een mailtje naar vrijwilligers@ajax-cricket.com.

The activities committee is getting organised, with support of Cynthia Bockstart. The committee is looking for a balanced representation from within the club ASC/Ajax, to bind and connect everybody. In the committee are now a youth player, young senior player and woman player from the football side. On tha wishlist is a cricket player, to represent the cricket side of the club.
The plan for the committee os not to organise all events theirselves, but coordinate events within the club by making a year planning for all events, check when what event is organised and coordinate with the organisers. Also advice and support for the organisation of the events will be done. Time cost: around 8 days in 10 months. A meeting once every 6 weeks and showing up at 4 to 5 events, to divide within the committee.

Who is interested? It can be a youth player, a parent,, man or woman, all ages possible!
When you are interested please contact  vrijwilligers@ajax-cricket.com, a member of the cricketcommittee or Cynthia.
If you are interested in an other task, such as treasurer, chairman, youth committee, volunteers coordination or want to do a barshift, or you have a good idea: please send an e-mail to vrijwilligers@ajax-cricket.com.