Gezocht: penningmeester cricket

Evelien Gerrits heeft aangegeven te willen stoppen als penningmeester cricket, dus moet er een opvolger gevonden worden. Heb je interesse lees verder!!

Het kost gemiddeld een uurtje of twee per week, hieronder de taakomschrijving.

Penningmeester Cricket

  • Budgethouder cricket
  • Innen contributie en andere inkomsten cricket
  • Beheer kasmiddelen en betalingen afdeling cricket
  • De administratie voeren van de afdeling cricket
  • Stelt i.s.m. Commissaris Cricket en Penningmeester Bestuur de begroting op voor het komende verenigingsjaar
  • Verslag uitbrengen aan Commissie Cricket over lopende financiĆ«le zaken en over de financiĆ«le resultaten van het afgelopen verenigingsjaar
  • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen
  • Legt verantwoording af aan Penningmeester Bestuur

Wil je wat meer weten over penningmeester cricket, aarzel niet en neem contact op met Evelien Gerrits (penningmeester@ajax-cricket.nl)