End of season: cleaning up all cricket bags by 9th September

English below

De cricketcommissie verzoekt iedereen om zijn/haar cricket-tas en -spullen uit het opslaghok te halen en mee te nemen naar huis.
Binnenkort wordt alles opgeruimd voor gedurende het winterseizoen, daarvoor is het opslaghok volledig nodig. Daarom doet de cricketcommissie het verzoek om alle persoonlijke materialen mee naar huis te nemen, uiterlijk 9 september.
Tassen die achterblijven worden verwijderd (en weggegooid).

The cricket committee requests that everybody removes his/her cricket bag and gear from the storage room and take it home.
Soon, all cricket materials will be stored for the winter season, therefore the full storage room is needed. Therefore the cricket committee requests everybody to take his/her personal belongings home, by the 9th of September.
Cricket bags that are left behind will be removed (and thrown out).