Contact

Locatie:
Ajax Cricket Club
Sportpark Overveer
Abtspoelweg 21
2343 JB Oegstgeest
Telefoon: 071-5174156

 

Contactpersonen:

Frits de Jongh Voorzitter E-mail 06-51212628
Margreet Simpelaar Secretaris E-mail 06-52663611
Evelien Gerrits Penningmeester E-mail 06-30468687
Amrish Shah Jeugd E-mail 06-53233805
Dirk Hensel Technische zaken E-mail 06-54226546
Eugenie van Leeuwen Wedstrijdsecretaris E-mail 06-22845457