Aanmelden en lidmaatschap

Ajax Cricket is een middelgrote cricketvereniging met ruim 150 leden, waar gezelligheid en sportiviteit voorop staan. Tijdens het seizoen is er voldoende ruimte om te trainen onder professionele begeleiding, en daarnaast worden er meerdere activiteiten rondom cricket georganiseerd. Iedereen die geïnteresseerd is, is altijd welkom om een keer mee te trainen. Zowel de beginnende als de gevorderde cricketer is welkom bij Ajax.

Aanmelden bij Ajax Cricket Club kan door het aanmeldingsformulier cricket digitaal in te sturen naar de ledenadministratie@ajax-cricket.nl.

De kosten van het lidmaatschap voor 2018 zijn:

Senioren €212,–
Niet-spelende leden €106,–
Jeugd U18 en studentlid €170,–
Jeugd U15 €140,–
Jeugd U13 €115,–
Jeugd U11 € 90,–

Jeugdleden betalen het eerste jaar slechts € 50,–.
Bij een dubbellidmaatschap met de voetbalafdeling ASC wordt er in totaal 25 euro korting gegeven.

Wilt u zich inschrijven bij Ajax Cricket? Neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@ajax-cricket.nl.
Heeft u nog vragen die niet direct met het lidmaatschap van doen hebben? Neem dan contact op met de secretaris via secretarisasc@gmail.com.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk / per e-mail bij de secretaris voor 1 januari voorafgaande aan het seizoen.