Cricketcommissie

De samenstelling van de cricketcommissie is als volgt:

Voorzitter:

Frits de Jongh (commissaris@ajax-cricket.nl), 06-51212628

Penningmeester:

Evelien Gerrits (penningmeester@ajax-cricket.nl), 06-30468687

Secretaris: vacature

Commissielid (Jeugd):

Ram Yadava (jeugd@ajax-cricket.nl), 06-37195940

Commissielid (Technische zaken):

Dirk Hensel, (cricketzaken@ajax-cricket.nl), 06-54226546

Wedstrijdsecretaris cricket:

Eugenie van Leeuwen (wedstrijdsecretariaat@ajax-cricket.nl), 06-22845457

Ledenadministratie cricket:

Michelle Richelle (ledenadministratie@ajax-cricket.nl)