Bijeenkomst voor ouders jeugd op 22 januari

Op dinsdag 22 januari vindt een bijeenkomst voor ouders van jeugdspelers plaats. Een aantal ouders heeft zich hiervoor inmiddels aangemeld. Nog niet aangemeld? Je bent van harte welkom!

De bijeenkomst begint om 19.30 uur, ASC-clubhuis aan de Abtspoelweg in Oegstgeest.

Onderwerpen: evaluatie seizoen 2018, plannen voor 2019. Speerpunt: ledenwerving, onder meer via ASC-jeugd. Het is voor de toekomst van Ajax van belang dat er nieuwe jeugdspelers (jongens en meisjes) bijkomen.

Op dit moment hebben we een U11 en U13. We willen ook een U9 en U15/17.

Wie wil zich inzetten voor onze cricketjeugd? We zoeken nog enkele leden voor de Jeugdcommissie.

Alles wat u over een Jeugdcommissie moet weten, vindt u op de website van de KNCB.

https://kncb.nl/wp-content/uploads/rollen-en-taken-jeugdcommissie.pdf

Op allerlei terreinen heeft de KNCB een faciliterende rol. Bijvoorbeeld diverse cursussen, zoals Introductie van cricket / Spelbegeleider Cricket 4Kids.

Kijk hier

Informatie: Ram Yadava, jeugd@ajax-cricket.nl, 06-37195940.