Bijeenkomst voor ouders cricketjeugd verplaatst naar januari

Op donderdag 13 december organiseert de Cricketcommissie een bijeenkomst voor ouders van jeugdspelers. De bijeenkomst vindt plaats in het ASC-clubhuis aan de Abtspoelweg te Oegstgeest en duurt van 20.00-21.30 uur.

Ook seniorleden met belangstelling voor jeugdcricket bij Ajax zijn van harte welkom. Wij denken bijvoorbeeld aan jeugdtrainers die clinics (voetbal jeugd) kunnen begeleiden.

De bijeenkomst wordt geleid door Frits de Jongh, voorzitter cricketcommissie, en Ram Yadava, jeugdcoördinator.

Onderwerpen: evaluatie seizoen 2018, plannen voor 2019. Speerpunt: ledenwerving, onder meer via ASC-jeugd. Het is voor de toekomst van Ajax van belang dat er nieuwe jeugdspelers (jongens en meisjes) bijkomen.

Op dit moment hebben we een U11 en U13. We willen ook een U9 en U15/17.

Wie wil zich inzetten voor onze cricketjeugd? We zoeken nog enkele leden voor de Jeugdcommissie, zoals een secretaris en een wedstrijdsecretaris.

Alles wat u over een Jeugdcommissie moet weten, vindt u op de website van de KNCB.

https://kncb.nl/wp-content/uploads/rollen-en-taken-jeugdcommissie.pdf

Op allerlei terreinen heeft de KNCB een faciliterende rol. We vertellen er op 13 december graag meer over. Bijvoorbeeld diverse cursussen, zoals Introductie van cricket / Spelbegeleider Cricket 4Kids.

Kijk hier

Informatie:Ram Yadava, jeugd@ajax-cricket.nl06-37195940.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

On Thursday, December 13, the Cricket Committee organizes a meeting for parents of youth players. The meeting takes place in the ASC club house at the Abtspoelweg in Oegstgeest and lasts from 20.00-21.30 hrs.

Senior members with an interest in youth cricket at Ajax are also very welcome.

The meeting will be led by Frits de Jongh, chair of the cricket committee, and Ram Yadava, youth coordinator.

Subjects: evaluation season 2018, plans for 2019. Spearhead: member recruitment, including through ASC youth. It is important for the future of Ajax that new youth players are added.

At this moment we have a U11 and U13. We also want a U9 and U15 / 17.

Who wants to commit to our cricket youth? We are still looking for some members for the Youth Committee, such as a secretary and a match secretary.

Everything you need to know about a Youth Committee can be found on the KNCB website.

https://kncb.nl/wp-content/uploads/rollen-en-taken-jeugdcommissie.pdf

The KNCB has a facilitating role in all kinds of areas. We would like to tell you more about it on 13 December. For example various courses, such as Introduction of cricket / Game Coach Cricket 4Kids.

Look here

Information:Ram Yadava, jeugd@ajax-cricket.nl06-37195940.