Ajax scoort goed op KNCB ranking

De KNCB heeft op een zogenaamde KNCB Scorecard een ranking gemaakt van cricketverenigingen aan de hand van participatiecijfers en club charter.

Deze scorecard vormt de basis van het subsidiesysteem dat de KNCB sinds 2017 hanteert, waarmee in totaal bijna €30.000 aan subsidie aan de verenigingen wordt verleend.

Op het overzicht van 38 cricketverenigingen neemt Ajax de 11de plaats in en scoort daarmee een subsidiebedrag van €900.

De scorecard bestaat uit twee onderdelen:

Participatiecijfers
De participatiecijfers tellen in totaal voor 80% mee. Onder de participatiecijfers wordt verstaan de hoeveelheid leden, het aantal teams, hoeveel officials, en de hoeveelheid personen die worden bereikt door middel van clinics, workshops of aangepast (‘modified’) cricket. Sommige categorieën tellen zwaarder mee dan andere. Zo tellen jeugdleden voor 20% en umpires voor 15% mee in de totale scorecard.

Club Charter
De club charter kijkt naar bredere kenmerken van een vereniging. Punten worden toegekend indien verenigingen aan deze kenmerken voldoen. Zo wordt er gekeken of er vrouwen in het bestuur zitten, naar hoeveel zelf opgeleide spelers er in het eerste team spelen en of het ledenbestand in E-cricket op orde is. De club charter telt voor de overige 20% mee in de gehele scorecard.

In 2019 wordt een nieuwe KNCB Scorecard gepubliceerd.