Aankondiging: ALV ASC op 16 november, 20.30 uur

Op 16 november 2017 zal de eerste ALV in ons nieuwe complex worden gehouden. U bent hier van harte voor uitgenodigd. De aanvang is 20.30 uur.

Deze ALV heeft in grote lijnen de bedoeling de leden te informeren over de huidige stand van zaken rondom de verhuizing en de organisatie van onze vereniging. Ook is het bestuur geïnteresseerd in de ervaringen van de leden zelf na bijna drie maanden op het nieuwe terrein Sportpark Overveer.

Voor de agenda en de conceptnotulen verwijzen we graag naar de e-mail die u heeft ontvangen. Heeft u de e-mail niet ontvangen? Neem dan even contact op met de secretaris via secretarisasc@gmail.com.

We hopen en vertrouwen op jullie komst, tot de 16e!

Het bestuur

 

Foutje gezien? Geef het door aan de secretaris via bovenvermeld adres. Dat wordt op prijs gesteld!